1.งานเกี่ยวกับถัง Power Units ประกอบด้วย
   - รับงานออกแบบถัง Power Units ตามความต้องการของลูกค้า
   - รับงานผลิตถัง Power Units ทุกแบบ และทุกยี่ห้อ พร้อมมีอะไหล่ทุกชิ้น
   - รับงานตรวจเช็ค, ซ่อม, ปรับปรุง และดัดแปลงถัง Power Units ให้ดีกว่าของเดิม
   - รับงานแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันร้อน
   - รับงานแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วเลอะเทอะตามพื้น
   - รับงานย้ายระบบการกรองน้ำมันจากภายในออกมาภายนอก เพื่อง่ายในการดูแลบำรุงรักษา
2.งานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีระบบ Hydraulic ประกอบด้วย
   - รับงานตรวจเช็ค, ซ่อม, ปรับปรุง และดัดแปลงระบบ Hydraulic ในเครื่องจักร
   - รับงานออกแบบระบบ Hydraulic ในเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า
   - รับงานเดินระบบ Piping พร้อมตรวจเช็คน้ำมันรั่วหลังการเดินระบบ
3.งานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintanance ) ดังนี้
   - งานตรวจเช็ครอยรั่วทั้งโรงงาน
   - งานทำความสะอาดน้ำมันในระบบ Hydraulic
   - งานตรวจเช็คอุปกรณ์ Hydraulicเชิงป้องกัน
   - งานให้คำปรึกษา และปรับปรุง Hydraulic Energy Cost Saving