*รายการสินค้า ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือกซื้อที่เท่านั้น " โปรดติดต่อเรา เพื่อตรวจสอบสเปค อีกครั้ง "

 
Reed Switch

Reed / Solid State Switch "PRS 01"

Reed / Solid State Switch "PRS 02"

Reed / Solid State Switch "PRS 03"

Reed / Solid State Switch "PRS 04"

Reed / Solid State Switch "PRS 05"