หสม. อโดนาย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ADONAI SUPPLY AND SERVICE GENERAL PARTNERSHIP
สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
Head Office
ที่อยู่           :
6/1 ซ.4 ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์   :
038-443467, 038-391887
โทรสาร     :
038-443468
สายด่วน    :
086-3205270
อีเมลล์       :
support_adonai@hotmail.com
Address :
6/1, SOI 4, THANON BANGSAEN SAI 4 TAI, TUMBOL SAENSUK, AMPHOR MUANG-CHONBURI, CHONBURI 20130 THAILAND.
Telephone :
038-443467, 038-391887
Fax :
038-443468
Hotline :
086-3205270
E-Mail :
support_adonai@hotmail.com
 
Logo ธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภท
ธนาคารกสิกรไทย
หสม. อโดนาย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
275-2-68610-9
หนองมน
ออมทรัพย
ธนาคารกรุงเทพ
หสม. อโดนาย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
383-4-36522-7
หนองมน
ออมทรัพย์